Medezeggenschapsraad


Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Dit inspraakorgaan dient om verschillende partijen (ouders en team) medezeggenschap te geven. De MR bestaat, zoals wettelijk vastgesteld, uit ouders (de oudergeleiding) en de leerkrachten (de personeelsgeleiding). De directeur van de school wordt vaak gevraagd als adviseur de zitting van de raad bij te wonen.

Meer over de medezeggenschapsraad


Ouderraad


De Ouderraad organiseert samen met de leerkrachten activiteiten voor de kinderen van basisschool Frankendael. Ook beheert de Ouderraad de ouderbijdrage om deze activiteiten van te betalen.

Meer over de ouderraad


Voor nieuwe ouders


Voor ouders die belangstelling hebben voor onze, school organiseren wij gedurende het schooljaar op beide locaties een aantal informatieochtenden.

Meer over informatie voor nieuwe ouders