Verzuim en verlof


Onderwijstijd is een kostbaar goed. Schoolverzuim moet dan ook zo veel mogelijk worden vermeden. Te laat komen is ook een vorm van ongeoorloofd schoolverzuim die niet acceptabel is.

Wanneer er sprake is van een te hoog ongeoorloofd schoolverzuim dan neemt de directie contact op met de ouders. Wanneer dit niet het gewenste effect heeft, wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.

Er bestaat ook geoorloofd schoolverzuim. Als uw kind ziek is kan het natuurlijk niet naar school. U moet dan wel de school vóór 08:20 uur informeren. Dat kan zowel per telefoon (020-4638100 / 020-694658) als per mail (administratie.frankendael@amosonderwijs.nl).

U kunt bij de directie verlof aanvragen wegens gewichtige omstandigheden. Hieronder verstaan we: huwelijken, begrafenissen, bijzondere verjaardagen van opa of oma, etc. De directie beoordeelt deze aanvraag voor verlof. Als verlof wordt gevraagd wegens gewichtige omstandigheden voor meer dan tien schooldagen per schooljaar, dan beslist de leerplichtambtenaar.

Voor feesten die te maken hebben met godsdienst of levensovertuiging moet u minimaal 2 dagen van te voren verlof aanvragen. Voor dit soort feesten heeft u recht op één dag. Voor meer informatie over verzuim en verlof verwijzen we u naar de schoolgids.

 

Voor het aanvragen van Verlof wegens gewichtige omstandigheden kunt u hier het formulier downloaden.

Voor het aanvragen van Vakantieverlof gebruikt u dit formulier.