Onze missie


Op de Frankendael maakt ieder kind zijn talenten waar!

Op school zitten leerlingen om veel te leren, over taal en rekenen, over geschiedenis, over de wereld om hen heen, maar minstens zoveel over hoe je omgaat met anderen en hoe je je gedraagt in een groep.

Op die manier worden leerlingen het beste voorbereid op het voortgezet onderwijs en het leven buiten de schoolmuren. De Frankendael heeft daarbij veiligheid hoog in het vaandel staan: veiligheid is een noodzakelijke voorwaarde voor kinderen om zich te kunnen ontwikkelen op allerlei vlakken.

Kinderen krijgen de ruimte om eigen talenten en mogelijkheden te ontdekken en alle gelegenheid om fouten te maken en daarvan te leren. Wij helpen leerlingen zichzelf en hun talenten te ontdekken en ontwikkelen op zowel cognitief, sociaal als creatief vlak!

Onze visie


We zien het als onze belangrijkste taak dat leerlingen zich veilig voelen en veel leren op de Frankendaelschool. Daarom vinden wij een sterk en veilig pedagogisch klimaat de belangrijkste pijler waarop ons onderwijs is gefundeerd. Wij helpen leerlingen om zichzelf en hun talenten te ontdekken en ontwikkelen op zowel de cognitieve- als de creatieve vakken.

Wij streven er naar dat als onze leerlingen de school verlaten:

  • Zij hebben gewerkt aan hun eigenwaarde, zelfvertrouwen en trots;
  • Zij voldoende toegerust zijn om actief en positief deel te nemen aan de maatschappij;
  • Zij respect hebben voor zichzelf en voor anderen, ze over zelfkennis en inlevingsvermogen beschikken, zij doorzettingsvermogen tonen als het moeilijk wordt, zij zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen handelen en betrokken zijn bij de maatschappij;
  • Zij hun eigen kwaliteiten en talenten en de waarde van samenwerken, doelgericht werken en
  • (zelf)reflectie kennen;
  • Zij over een kritische blik en lerende houding beschikken.