Ouderraad

Ouderraad


De Ouderraad organiseert samen met de leerkrachten activiteiten voor de kinderen van basisschool Frankendael. Ook beheert de Ouderraad de ouderbijdrage om deze activiteiten van te betalen.

Heeft u belangstelling? Wilt u weten wat het betekent om OR-lid te zijn? Spreek een van de OR-leden aan of mail naar ouderraad.frankendael@amosonderwijs.nl .

 

Welke activiteiten?

Sinterklaasfeest: wij kopen en verpakken een schoencadeautje voor alle kinderen en een groot cadeau voor de onderbouw. Wij versieren beide locaties, kopen strooigoed en spullen voor de Pietenmiddag, en regelen samen met het leerkrachtenteam het bezoek van Sinterklaas en de Pieten.

Kerst: wij kopen en verpakken een kerstcadeautje voor alle kinderen, versieren beide locaties en verzorgen bij het kerstdiner (het ene jaar) of de kerstbijeenkomst (het andere jaar) limonade voor de kinderen en glühwein, chocolademelk en kerstbrood voor de ouders.

Voorleesontbijt: wij regelen voorlezers en verzorgen limonade en een krentenbol voor de kinderen.

Paasfeest: wij verzorgen het paasontbijt of de paaslunch, kopen paaseieren verstoppen die voor alle klassen.

Sportdag: wij regelen het luchtkussen en verzorgen limonade en een ijsje voor de kinderen en koffie, thee en koekjes voor de hulpouders en leerkrachten.

Schoolreisjes: wij regelen en betalen de bussen en alle entreekosten, en kopen ijsjes voor alle kinderen.

Artis: wij kopen ijsjes voor alle kinderen.

Afscheid groep 8: wij regelen een cadeau voor alle kinderen van groep 8 en regelen het eten en drinken op de afscheidsavond.

Wie zitten er in de Ouderraad?

De ouderraad bestaat uit ouders en twee vaste teamleden als contactpersonen vanuit de school. Deze teamleden zijn ook altijd bij de vergaderingen van de Ouderraad.

Dit zijn de leden van de Ouderraad:

  Ouders, actief lid en nemen deel aan de vergaderingen:

  • Sally Janze (ouder HW)
  • Nienke Munnink (ouder HW)
  • Berber Paarlberg (ouder VLW)
  • Kim van der Plas (ouder VLW)
  • Rosita van der Sluys (ouder HW & VLW)
  • Frederike (Kika) de Vries (ouder HW)

  Ouders, actief lid maar nemen niet altijd deel aan de vergaderingen:

  • Blanka Davidova (ouder VLW)
  • Esther Elmers (ouder VLW)
  • Selda Erylmaz (ouder HW)
  • Lisette Manin'tVeld (ouder HW)
  • Alexandra tromp (ouder HW)

  Namens het schoolteam:

  • Pascalle Dons (HW)
  • Jennifer de Haart (HW)
  • Petra Seel (HW, penningmeester)

De ouderbijdrage

Waarom ouderbijdrage?

Om activiteiten naast het verplichte leerprogramma voor de kinderen te kunnen organiseren, vragen wij van alle ouders/verzorgers een bijdrage in de kosten. Wij beheren dit geld goed. Zo houden we de kosten voor de ouders/verzorgers zo laag mogelijk en kunnen we er toch veel leuke dingen van organiseren. De medezeggenschapsraad, waarin ook ouders zitten, bepaalt ieder jaar de hoogte van de ouderbijdrage en waaraan het geld wordt besteed.

Hoe ouderbijdrage betalen?

Ieder jaar krijgen alle ouders/verzorgers een brief met de vraag om (vóór 1 november) de ouderbijdrage te betalen.

U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer (IBAN) NL92 INGB 0008 4897 44, ten name van Ouderraad PC Basisschool Frankendael Amsterdam. Vermeld bij de mededelingen de naam en groep van uw kind. Met het Frankendael-Spaarsysteem kunt u in termijnen betalen. Hiervoor moet u aan het begin van het schooljaar contact opnemen met de directie, administratie of één van de penningmeesters van de Ouderraad.

Hoeveel is ouderbijdrage?

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2017-2018 is voor ieder kind van het gezin dat de school bezoekt € 60,-.

Is de ouderbijdrage verplicht?

De ouderbijdrage is niet verplicht; ouders betalen deze vrijwillig. Wel heeft de school het recht om leerlingen van activiteiten uit te sluiten als de bijdrage niet is betaald. In dat geval zorgt de school, voor zover het om activiteiten onder lestijd gaat, voor een passende vervangende opdracht voor de kinderen.

Vergaderingen

De Ouderraad vergadert ongeveer één keer in de zes weken. Wilt u deze vergaderingen bijwonen? Dat kan. Vraag een van de OR-leden naar de volgende vergaderdatum of mail naar ouderraad.frankendael@amosonderwijs.nl

Alle hulp welkom

Zin om de feesten, vieringen en activiteiten voor de kinderen te helpen organiseren? We kunnen alle hulp goed gebruiken. Er is ook plaats voor OR-leden die wel bij de activiteiten willen helpen, maar niet willen vergaderen.