Ouderraad


In de ouderraad (OR) zit een aantal enthousiaste ouders en leerkrachten die samen zorgen voor een flink aantal activiteiten op school. Zo regelen zij onder andere de versiering op school voor de feestdagen, organiseren we het voorleesontbijt, zaken rondom het schoolreisje en het afscheid van groep 8. De materiële kosten worden bekostigd uit de vrijwillige ouderbijdrage die door de OR wordt beheerd, de inzet komt van de OR!

Leuke en goede initiatieven zijn altijd welkom (ook als u niet in de OR zit)! Heeft u belangstelling? Wilt u weten wat het betekent om OR-lid te zijn? Spreek een van de OR-leden aan of mail naar ouderraad.frankendael@amosonderwijs.nl .

 

Welke activiteiten?

De ouderraad houdt zich bezig met verschillende activiteiten op school:

Sinterklaasfeest: wij regelen een schoencadeautje voor alle kinderen en cadeautje voor alle kinderen tot en met groep 4 tijdens het bezoek van Sinterklaas (kinderen van groep 5 tot en met 8 maken surprises voor elkaar). Wij versieren beide locaties, kopen strooigoed en spullen voor de pietenmiddag, en regelen samen met de leerkrachten het bezoek van Sinterklaas en de Pieten.

Kerst: wij versieren de school, helpen bij het kerstdiner (het ene jaar) of de kerstbijeenkomst (het andere jaar) met extra drinken en eten voor kinderen en ouders.

Voorleesontbijt: wij regelen leuke voorlezers en verzorgen een ontbijtje voor de kinderen.

Paasfeest: wij regelen het paaseieren verstoppen & zoeken voor alle klassen.

Sportdag: wij regelen de luchtkussens, kantine en verzorgen drinken en een ijsje voor de kinderen en de catering voor alle hulpouders en leerkrachten van die dag.

Schoolreisjes: wij regelen en betalen het schoolreisje (inclusief ijsje).

Artis: wij kopen ijsjes voor alle kinderen.

Afscheid groep 8: wij regelen een cadeau voor alle kinderen van groep 8 en regelen het eten en drinken op de afscheidsavond.

Wie zitten er in de Ouderraad?

De ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders en twee à drie teamleden als contactpersonen vanuit de school. Deze teamleden zijn ook bij de vergaderingen van de ouderraad.

De Ouderraadsleden en teamleden van schooljaar 2021-2022 worden in september '21 hier gepubliceerd:

De ouderbijdrage

Hoeveel is vrijwillige ouderbijdrage?

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021 is voor ieder kind van het gezin dat de school bezoekt € 60,-.


Waarom ouderbijdrage?

De school heeft een budget om het verplichte leerprogramma voor de kinderen te kunnen organiseren. Voor activiteiten als schoolreisjes, sinterklaasviering en voorleesontbijten is geen geld beschikbaar. Juist deze activiteiten worden erg gewaardeerd door de kinderen. Om die activiteiten toch mogelijk te maken, vragen we van alle ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage om deze extra kosten te kunnen betalen.


Hoe ouderbijdrage betalen?

Aan het begin van ieder schooljaar krijgen alle ouders/verzorgers een brief met de vraag om de ouderbijdrage te betalen.
U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer (IBAN) NL92 INGB 0008 4897 44, ten name van Ouderraad PC Basisschool Frankendael Amsterdam. Vergeet niet om bij de mededelingen de naam en groep van uw kind te melden!


Laag inkomen? Scholierenvergoeding en stadspas

Voor ouders met een laag inkomen heeft de gemeente Amsterdam de regeling ‘Scholierenvergoeding’. Meer informatie hierover vindt u op de website www.amsterdam.nl/pakjekans bij Scholierenvergoeding. Ouders die in het bezit zijn van een stadspas kunnen deze gebruiken voor het betalen van de ouderbijdrage. Vindt u het lastig om dit aan te vragen? Bespreek het met de administratie of schoolleiding, wij kunnen u helpen.


Betalingsregeling

Wilt u in delen betalen?
U kunt hierover afspraken maken met Nel Westra van de administratie (administratie.frankendael@amosonderwijs.nl , 020 463 81 00 of even langslopen).


Hoogte vrijwillige bijdrage

Amsterdam. De ouderraad heeft dit bedrag vastgesteld met mandaat van de medezeggenschapsraad van de Frankendaelschool (waarin ook ouders zitten). Wij zorgen ervoor dat de ouderbijdrage zo laag mogelijk wordt gehouden, maar ook dat de bijdrage kostendekkend is. U kunt altijd inzicht krijgen in de OR-financiën.


Vergaderingen

De Ouderraad vergadert ongeveer één keer in de zes weken. Wilt u deze vergaderingen bijwonen? Dat kan. Vraag een van de OR-leden naar de volgende vergaderdatum of mail naar ouderraad.frankendael@amosonderwijs.nl

Alle hulp welkom

Zin om de feesten, vieringen en activiteiten voor de kinderen te helpen organiseren? Zin in versieren? Goede ideeën? We kunnen alle hulp en input goed gebruiken. Er is ook altijd plaats voor OR-leden die wel bij een of meer activiteiten willen helpen, maar niet willen of kunnen meevergaderen.