Het onderwijsprogramma

Activiteiten en basisvaardigheden

Groep 1/2

In de groepen 1-2 werken wij met de methode Kleuterplein. Met deze methode stimuleren we kinderen in hun brede ontwikkeling. Regelmatig start de dag met een openingskring. Vanuit de kring gaat de leerkracht verder met de instructie en gaan kinderen zelfstandig aan het werk. Soms alleen, soms in een groepje, soms met en soms zonder begeleiding van de groepsleerkracht.

Werken vanuit thema's

Leerkrachten werken vanuit diverse thema’s (b.v. beroepen, het klimaat, als ik later groot ben). Tijdens deze thema’s worden er activiteiten aangeboden als: voorlezen, ontdekken, muziek, dans, drama, toneel, expressie en ontwikkelingsactiviteiten ter voorbereiding op het rekenen en taalonderwijs. Deze activiteiten vinden plaats aan tafels, in hoeken, op de gang, in het speellokaal en op de speelplaats. Uiteraard wordt er ook veel gespeeld. Vanuit de methode Kleuterplein is de handpop "Raai de Kraai" de figuur die alle onderwerpen in de thema's bespreekt.

Bewegingsonderwijs

In de gymzaal wordt twee keer in de week bewegingsonderwijs aan de kleuters gegeven. Wij vinden het belangrijk dat kinderen uitgedaagd worden om zich vrij te bewegen in een grotere ruimte. Dat wordt gestimuleerd door het aanbod van verschillende bewegingsvormen zoals tikspelen, gooien en vangen, klimmen en springen. Als het weer het niet toelaat om buiten te spelen, maken de groepen op deze momenten gebruik van het speellokaal.

Observeren en volgen

Vanuit ons observatie systeem volgt de leerkracht de gehele ontwikkelingen van een kind. Met behulp van deze informatie past de leerkracht het aanbod aan waar nodig zodat kinderen optimaal uitgedaagd worden.

Naar groep 3

In groep drie wordt een vervolg gegeven aan het leren lezen, schrijven en rekenen. De focus van groep 3 ligt op deze drie domeinen. Daarnaast komen alle andere vakken als wereldoriëntatie, muziek, bewegingsonderwijs en sociaal-emotionele vorming aan bod.

Methodeoverzicht

Leesonderwijs- Veilig leren lezen- groep 3

Leesonderwijs: Atlantis- groep 4 t/m 8

Begrijpend lezen: Atlantis- groep 4 t/m 8

Studerend lezen: Blits- groep 6 t/m 8

Taal en Spelling: Staal- groep 4 t/m 8

Rekenonderwijs: Getal en Ruimte junior- groep 3 t/m 8

Engels: Groove Me- groep 6 t/m 8

Wereldoriëntatie: Naut, Meander en Brandaan- groep 4 t/m 8

Muziek, Dans, Drama en Bewegingsonderwijs wordt verzorgd door vakdocenten.

Culturele vorming vindt o.a. plaats door bezoek aan musea, gastlessen van inspirerende burgers en diverse activiteiten in de buurt.

Toetsen

Met enige regelmaat maken wij gebruik van methode toetsen om de ontwikkeling van de kinderen te volgen. Deze vinden bijvoorbeeld na iedere 4 weken plaats. Daarnaast toetsen we de kinderen met behulp van school onafhankelijke toetsen als externe monitoring. De resultaten van beiden, worden geregistreerd in ons DIA-leerlingvolgsysteem.

Naar het voortgezet onderwijs

In onze schoolgids beschrijven wij de procedure uitgebreid. Wij volgen als school de kernprocedure zoals vastgesteld door de gemeente Amsterdam. Op Scholen op de Kaart kunt u de uitstroom van onze school bekijken.