Kanjerschool


Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen maken we bij de Kanjertraining gebruik van petjes met vier verschillende kleuren. Wanneer er zich een probleem of stressvolle situatie voordoet hebben we een keuze om verschillend te reageren. Zolang je handelt vanuit vertrouwen en op basis van wederzijds respect zijn deze verschillen tussen mensen goed en waardevol. Wanneer je zo handelt noemen we dat binnen de Kanjertraining dat je een drager bent van de witte pet. Je durft jezelf te zijn, je bent zelf te vertrouwen en durft ook anderen te vertrouwen. Kortom je bent een kanjer. Op de website www.kanjertraining.nl kunt u meer informatie vinden.

Een aantal belangrijke onderwerpen die aandacht krijgen tijdens de Kanjertrainingen zijn:
 • Jezelf voorstellen/jezelf presenteren.
 • Iets aardigs zeggen en met een compliment weten om te gaan.
 • Met gevoelens van jezelf en met de gevoelens van anderen om te gaan.
 • Ja en nee kunnen zeggen. Ja als je iets prettig vindt, en nee als je iets vervelend vindt.
 • Je mening vertellen (maar niet altijd).
 • Te vertrouwen zijn en een ander durven vertrouwen.
 • Samenwerken.
 • Wat zijn goede vrienden, hoe onderhoud je een vriendschap, hoe raak je vrienden kwijt.
 • De kunst van vragen stellen/belangstelling tonen. Probeer een ander te begrijpen.
 • Kritiek durven en kunnen geven.
 • Kritiek weten te ontvangen en je voordeel ermee doen.
 • De kunst van antwoord geven/vertellen. Laat je begrijpen door een ander.
 • Zelfvertrouwen, zelfrespect, trots zijn.
 • Leren stoppen met treiteren.
 • Uit slachtofferrollen stappen en het heft in eigen handen nemen.

In onze tweewekelijkse nieuwsbrief, informeren wij u regelmatig over de Kanjertraining. We vertellen u graag hoe de Kanjertraining in de klassen aan bod komt. Op deze manier krijgt u als ouder ook meer inzicht in de aanpak van de Kanjertraining. Oktober en april zijn onze Kanjermaanden. Tijdens deze maanden brengen wij de sociaal emotionele groei van kinderen in beeld.