Aanbod Verlengde Schooldag

Aanbod Verlengde Schooldag

Na de herfstvakantie gaat de eerste periode van de Verlengde Schooldag weer van start.

We hebben weer een leuk gevarieerd aanbod samengesteld, dat we in een leuk boekje presenteren.

Klik hier voor het aanbod en het inschrijfformulier. Aanmeldformulieren zijn ook te verkrijgen bij de administratie van de school.

U kunt het aanmeldformulier mailen naar admininstratie.frankendael@amosonderwijs.nl of op school inleveren bij de administratie of de leerkracht.

Wij hopen op veel aanmeldingen!