Alles over de Ouderraad ›

De Ouderraad

Wat doet de Ouderraad?

De Ouderraad organiseert samen met de leerkrachten activiteiten voor de kinderen van basisschool Frankendael. Ook beheert de Ouderraad de ouderbijdrage om deze activiteiten van te betalen.

Welke activiteiten?

Sinterklaasfeest: wij kopen en verpakken een schoencadeautje voor alle kinderen en een groot cadeau voor de onderbouw. Wij versieren beide locaties, kopen strooigoed en spullen voor de Pietenmiddag, en regelen samen met het leerkrachtenteam het bezoek van Sinterklaas en de Pieten.

Kerst: wij kopen en verpakken een kerstcadeautje voor alle kinderen, versieren beide locaties en verzorgen bij het kerstdiner (het ene jaar) of de kerstbijeenkomst (het andere jaar) limonade voor de kinderen en glühwein, chocolademelk en kerstbrood voor de ouders.

Voorleesontbijt: wij regelen voorlezers en verzorgen limonade en een krentenbol voor de kinderen.

Paasfeest: wij verzorgen het paasontbijt of de paaslunch, kopen paaseieren verstoppen die voor alle klassen.

Sportdag: wij regelen het luchtkussen en verzorgen limonade en een ijsje voor de kinderen en koffie, thee en koekjes voor de hulpouders en leerkrachten.

Schoolreisjes: wij regelen en betalen de bussen en alle entreekosten, en kopen ijsjes voor alle kinderen.

Artis: wij kopen ijsjes voor alle kinderen.

Afscheid groep 8: wij regelen een cadeau voor alle kinderen van groep 8 en regelen het eten en drinken op de afscheidsavond.

 

Wie zitten er in de Ouderraad?

De ouderraad bestaat uit ouders en twee vaste teamleden als contactpersonen vanuit de school. Deze teamleden zijn ook altijd bij de vergaderingen van de Ouderraad.

 

Dit zijn de leden van de Ouderraad:

Muriel Leusink (ouder HW)

Selda Erylmaz (ouder HW)

Frederike de Vries (ouder HW)

Erika Chabot (ouder HW/VLW)

Sasha Hellegers (ouder HW/VLW)

Irma Lubrecht (ouder VLW/HW, penningmeester)

Berber Paarlberg (ouder VLW)

Suzanne Janssen (leerkracht HW)

Petra Seel (leerkracht HW, penningmeester)

[alle namen aanklikbaar maken met daarachter voorstelstukje + foto van betreffende ouder of leerkracht]

 

De ouderbijdrage

 

Waarom ouderbijdrage?

Om activiteiten naast het verplichte leerprogramma voor de kinderen te kunnen organiseren, vragen wij van alle ouders/verzorgers een bijdrage in de kosten. Wij beheren dit geld goed. Zo houden we de kosten voor de ouders/verzorgers zo laag mogelijk en kunnen we er toch veel leuke dingen van organiseren.

De medezeggenschapsraad, waarin ook ouders zitten, bepaalt ieder jaar de hoogte

van de ouderbijdrage en waaraan het geld wordt besteed.

 

Hoe ouderbijdrage betalen?

Ieder jaar krijgen alle ouders/verzorgers een brief met de vraag om (vóór 1 november) de ouderbijdrage te betalen.

U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer (IBAN) NL92 INGB 0008 4897 44, ten name van Ouderraad PC Basisschool Frankendael Amsterdam. Vermeld bij de mededelingen de naam en groep van uw kind. Met het Frankendael-Spaarsysteem kunt u in termijnen betalen. Hiervoor moet u aan het begin van het schooljaar contact opnemen met de directie, administratie of één van de penningmeesters van de Ouderraad.

 

Hoeveel is ouderbijdrage?

De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2014-2015:

voor het eerste kind: € 60,-

voor het tweede kind uit hetzelfde gezin: € 42,50

voor het derde kind uit hetzelfde gezin: € 32,50

voor het vierde en elk volgende kind uit hetzelfde gezin: € 22,50 per kind.

 

Is de ouderbijdrage verplicht?

De ouderbijdrage is niet verplicht; ouders betalen deze vrijwillig. Wel heeft de school het recht om leerlingen van activiteiten uit te sluiten als de bijdrage niet is betaald. In dat geval zorgt de school, voor zover het om activiteiten onder lestijd gaat, voor een passende vervangende opdracht voor de kinderen.

 

Vergaderingen

De Ouderraad vergadert ongeveer één keer in de zes weken. Wilt u deze vergaderingen bijwonen? Dat kan. Vraag een van de OR-leden naar de volgende vergaderdatum of mail naar ouderraad@frankendaelschool.nl.

 

Alle hulp welkom

Zin om de feesten, vieringen en activiteiten voor de kinderen te helpen organiseren? We kunnen alle hulp goed gebruiken. Er is ook plaats voor OR-leden die wel bij de activiteiten willen helpen, maar niet willen vergaderen.

Heeft u belangstelling? Wilt u weten wat het betekent om OR-lid te zijn? Spreek een van de OR-leden aan of mail naar ouderraad@frankendaelschool.nl.


Ga terug...
Belangrijk nieuws

Vakantieplanning basisschool Frankendael 2017 – 2018:

Hieronder vindt u de vakantieplanning voor het schooljaar 2017 – 2018:

Vakantieplanning 2017 – 2018

Zomervakantie                    24 juli t/m 3 september 2017

Herfstvakantie                     23 oktober t/m 27 oktober 2017

Kerstvakantie                       25 december 2017 t/m 5 januari 2018

(NB: week van 19 februari t/m 23 februari hebben de leerlingen vrij; de medewerkers niet!)

Voorjaarsvakantie              26 februari t/m 2 maart 2018

Goede vrijdag 30 maart 2018

2e Paasdag                           2 april 2018

Koningsdag                          27 april 2018

Meivakantie                         30 april t/m 4 mei 2018

(NB: driedaagse studieweek van 7 t/m 9 mei hebben leerlingen vrij; de medewerkers niet!)

Hemelvaart                          donderdag 10 en vrijdag 11 mei mei 2018

2e Pinksterdag                     21 mei 2018

Studie tweedaagse 25 juni en 26 juni 2018

Studiedag team (de leerlingen zijn vrij) 20 juli 2018

Zomervakantie                    23 juli t/m 31 augustus 2018

Frankendael Nieuwtjes
18 september 2017

Herfstvakantie, 23 oktober 2017 t/m 27 oktober 2017 Kerstvakantie, 25 december 2017 t/m 5 januari 2018 Voorjaarsvakantie, 26 februari 2018 t/m 2 maart 2018 Pasen, 30 maart 2018 t/m 2…..

Contact informatie