School introductie

Basisschool Frankendael

Basisschool Frankendael is een Oecumenische school met een schoolpopulatie die de culturele diversiteit van de “Amsterdamse maatschappij” op een evenwichtige manier weerspiegelt.

Wij zijn een school waar de belevingswereld van kinderen uit de hedendaagse Watergraafsmeer elkaar ontmoeten; multicultureel en multireligieus.

Ouders, kinderen en buurtbewoners zullen merken dat Basisschool Frankendael een school is waar naast het normale onderwijsaanbod iets extra’s wordt gedaan, een school waar iets meer wordt geleerd dan ‘gewoon’. Wij zijn een sterke, dynamische, ondernemende basisschool waar kinderen zich gemotiveerd ontwikkelen en het beste in zich zelf naar boven leren halen.

“van elk individueel kind, aantoonbaar, het ‘plafond’ bereiken op de verschillende leerlijnen binnen het basisonderwijs”

Op basisschool Frankendael wordt op een professionele manier met onderwijs omgegaan. Dat betekent in de eerste plaats dat wij een goed en volledig onderwijsprogramma aanbieden. De leerkrachten doen er alles aan om uit uw kinderen “te halen wat er in zit”. Wij stellen hoge eisen aan de leerlingen, maar wel aangepast aan ieders niveau en mogelijkheden. Dit lukt, vinden wij, vooral als de kinderen het naar hun zin hebben op school. Daarom is er meer dan alleen ‘hoge eisen stellen’ dat onze school typeert;

“Eigenwaarde, zelfvertrouwen en trots”

Naast de belangrijke onderwijskundige taak hebben de leerkrachten op de Frankendael ook nog een hele belangrijke pedagogische opdracht; veel aandacht besteden aan een prettige en veilige sfeer in de groep en de school. Leerkrachten op de Frankendael dienen een veilig klimaat te scheppen waarbij de belangrijkste kernwoorden zijn: betrokkenheid, veiligheid en geborgenheid, duidelijkheid en structuur. Want uiteindelijk zien wij het als onze belangrijkste taak dat naast dat de leerlingen veel leren, zij ook gelukkige mensen worden. En wel op een manier dat het elke leerling onze school na 8 jaar verlaat met een gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen en trots. Eigenschappen die volgens ons belangrijk zijn, voor een goede uitgangspositie in de maatschappij van morgen.

“Ouders als educatief partners”

Ook vinden wij een goede ouderbetrokkenheid van groot belang voor de ontwikkeling en leerproces van ieder kind gedurende de gehele basisschoolperiode. Wij betrekken daarom ouders zoveel mogelijk bij het onderwijs en houden hen op de hoogte van de ontwikkeling van hun kind. Daarbij stellen wij het zeer op prijs wanneer ouders zich ook actief voor school willen inzetten. Alleen door samen te werken en elkaar te steunen bij de opvoeding kan het kind zich zo goed mogelijk ontwikkelen.

De schoolgrootte en de herkomst van de schoolbevolking.

De school heeft bijna 300 leerlingen, verdeeld over 2 locaties en 13 groepen;
• Op de locatie Hogeweg: 8 groepen (2017 – 2018: 2 groepen 1-2 / groep 3 / groep 4 / groep 4-5 / groep 5 / groep 6 / groep 7)
• Op de locatie Von Liebigweg: 4 groepen (2017 – 2018: groep 1-2 / groep 3-4 / groep 5-6 / groep 8)

We werken met 25 collega’s op Basisschool Frankendael. Het streven van het leerkrachtenteam van de Frankendael is dat een ieder breed inzetbaar is door de gehele school en over de verschillende locaties.


Ga terug...
Belangrijk nieuws

Vakantieplanning basisschool Frankendael 2017 – 2018:

Hieronder vindt u de vakantieplanning voor het schooljaar 2017 – 2018:

Vakantieplanning 2017 – 2018

Zomervakantie                    24 juli t/m 3 september 2017

Herfstvakantie                     23 oktober t/m 27 oktober 2017

Kerstvakantie                       25 december 2017 t/m 5 januari 2018

(NB: week van 19 februari t/m 23 februari hebben de leerlingen vrij; de medewerkers niet!)

Voorjaarsvakantie              26 februari t/m 2 maart 2018

Goede vrijdag 30 maart 2018

2e Paasdag                           2 april 2018

Koningsdag                          27 april 2018

Meivakantie                         30 april t/m 4 mei 2018

(NB: driedaagse studieweek van 7 t/m 9 mei hebben leerlingen vrij; de medewerkers niet!)

Hemelvaart                          donderdag 10 en vrijdag 11 mei mei 2018

2e Pinksterdag                     21 mei 2018

Studie tweedaagse 25 juni en 26 juni 2018

Studiedag team (de leerlingen zijn vrij) 20 juli 2018

Zomervakantie                    23 juli t/m 31 augustus 2018

Frankendael Nieuwtjes
18 september 2017

Herfstvakantie, 23 oktober 2017 t/m 27 oktober 2017 Kerstvakantie, 25 december 2017 t/m 5 januari 2018 Voorjaarsvakantie, 26 februari 2018 t/m 2 maart 2018 Pasen, 30 maart 2018 t/m 2…..

Contact informatie