Schoolbestuur AMOS

Het schoolbestuur AMOS

De school valt onder het bestuur van de stichting AMOS (Amsterdamse Oecumenische Scholengroep). Deze stichting bestuurt 25 basisscholen, waaronder drie scholen met een nevenvestiging en twee scholen voor speciaal basisonderwijs.
Daarmee is AMOS een speler van betekenis in het Amsterdamse en landelijke scholenveld.
AMOS heeft een bestuursbureau, dat u kunt bereiken op het volgende adres:

AMOS

Gebouw Aeckerstijn, Baden Powellweg 305J
1069 LH Amsterdam,
Tel. 020 4106810
info@amosonderwijs.nl

Op de website van AMOS is veel informatie te vinden over onze stichting: http://www.amosonderwijs.nl

Missie van het bestuur

Vanuit onze christelijke grondslag willen we bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen.
Dat streven komt goed tot uitdrukking in onze missie. Die luidt als volgt;

“AMOS wil leerlingen laten uitgroeien tot geëmancipeerde, verantwoordelijke burgers die volop deelnemen aan de samenleving

Daarom bieden we ze ondersteuning ‘op maat’ om hun talenten en gemeenschapszin te ontplooien.

Om onze missie te realiseren, werken we actief samen met alle betrokkenen.
Allereerst met leerlingen zelf. Kinderen leren alleen iets als ze dat zelf ook willen.
Daarom is een uitnodigend en uitdagend schoolklimaat belangrijk en hebben leerkrachten hoge verwachtingen van kinderen. Verder werken we samen met ouders en verzorgers. Zij zijn de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding van leerlingen.Daarom zoeken we actief het gesprek met hen.

Tot slot zoeken we de samenwerking met andere professionals. Dat doen we bijvoorbeeld rond de naschoolse opvang of de zorgverlening.

Bij de uitvoering van onze missie laten we ons leiden door vijf kernwaarden.

Professionaliteit:

we willen de hoogst mogelijke kwaliteit van handelen bieden.

Betrouwbaarheid:

we willen dat onze leerlingen, hun ouders en onze partners op ons kunnen bouwen.

Betrokkenheid:

we willen onze leerlingen, hun ouders en onze partners bijstaan om samen verder te kunnen.

Belangstellend:

we willen openstaan voor nieuwe ideeën en verschillen gebruiken om van te leren.

Ondernemingszin:

we willen kansen die zich voordoen, zien en benutten.

Alle leerlingen vinden bij AMOS een plek. Ook hoogbegaafde kinderen. Vanaf schooljaar 2012-2013 biedt AMOS als eerste schoolbestuur in Amsterdam voltijds onderwijs voor hoogbegaafde kinderen.

De taken van het bestuur

Als ouder heeft u vooral met de school zelf te maken. Het bestuur speelt een rol die voor ouders doorgaans niet zichtbaar is.

Deze rol omvat onder andere:
– bewaken van de kwaliteit van het onderwijs op de scholen;
– vervullen van de werkgeversrol voor alle personeelsleden op de scholen;
– verdelen van middelen over de scholen
– optreden als bevoegd gezag in geschillen tussen bijvoorbeeld ouder en de school (zie ook klachtenprocedure);
– toezien op een juiste uitvoering van de toelatingsregeling
– voeren van het overleg met de Bovenbestuurlijke Medezeggenschap Raad (GMR)


Ga terug...
Belangrijk nieuws

Vakantieplanning basisschool Frankendael 2017 – 2018:

Hieronder vindt u de vakantieplanning voor het schooljaar 2017 – 2018:

Vakantieplanning 2017 – 2018

Zomervakantie                    24 juli t/m 3 september 2017

Herfstvakantie                     23 oktober t/m 27 oktober 2017

Kerstvakantie                       25 december 2017 t/m 5 januari 2018

(NB: week van 19 februari t/m 23 februari hebben de leerlingen vrij; de medewerkers niet!)

Voorjaarsvakantie              26 februari t/m 2 maart 2018

Goede vrijdag 30 maart 2018

2e Paasdag                           2 april 2018

Koningsdag                          27 april 2018

Meivakantie                         30 april t/m 4 mei 2018

(NB: driedaagse studieweek van 7 t/m 9 mei hebben leerlingen vrij; de medewerkers niet!)

Hemelvaart                          donderdag 10 en vrijdag 11 mei mei 2018

2e Pinksterdag                     21 mei 2018

Studie tweedaagse 25 juni en 26 juni 2018

Studiedag team (de leerlingen zijn vrij) 20 juli 2018

Zomervakantie                    23 juli t/m 31 augustus 2018

Frankendael Nieuwtjes
18 september 2017

Herfstvakantie, 23 oktober 2017 t/m 27 oktober 2017 Kerstvakantie, 25 december 2017 t/m 5 januari 2018 Voorjaarsvakantie, 26 februari 2018 t/m 2 maart 2018 Pasen, 30 maart 2018 t/m 2…..

Contact informatie