U als gesprekspartner

‘Ouder zijn’ bij ons op school

Belangrijkste gesprekspartners
Uw kind brengt een groot gedeelte van de dag op school door. Het is daarom in het belang van de kinderen dat ouders en school goed samenwerken om het welbevinden en een voorspoedige ontwikkeling van de kinderen te bevorderen. Daarom zijn ouders binnen onze schoolgemeenschap de belangrijkste gesprekspartners.

Er zijn vele mogelijkheden voor het contact tussen leerkracht/school en de ouders/verzorgers. Allereerst is er het contact met de leerkracht bij het brengen en halen. Dan kan, indien nodig, kort wat informatie over en weer worden uitgewisseld. Is er behoefte aan een uitgebreider contact maakt u dan een afspraak met de leerkracht om even rustig te praten.

Oudergesprekken
Daarnaast zijn er 3 oudergesprekken ingepland lopende het schooljaar waarin éénmaal mondeling en tweemaal aan de hand van een rapport de vorderingen van uw kind worden besproken.

In het begin van het schooljaar houden we een algemene informatieve ouderavond. Naast de kennismaking met de leerkracht van uw kind en de informatie over de werkwijzen, leerlijnen en specifieke bijzonderheden in de groep, wordt op deze avond door de ouderraad en de medezeggenschapsraad verslag gedaan van de activiteiten van het vorige schooljaar.

Thema avonden voor ouders
Ook organiseren wij tweemaal per jaar een thema-avond, over door ouders aangedragen onderwerpen, hiermee willen wij de ouders nog beter en meer betrekken bij het reilen en zeilen binnen onze school.

Nieuwsbrief en schoolkrant
Naast mondelinge contacten informeert de school de ouders ook via de nieuwsbrief ‘t Frankendaeltje en de schoolkrant.


Ga terug...
Belangrijk nieuws

Vakantieplanning basisschool Frankendael 2017 – 2018:

Hieronder vindt u de vakantieplanning voor het schooljaar 2017 – 2018:

Vakantieplanning 2017 – 2018

Zomervakantie                    24 juli t/m 3 september 2017

Herfstvakantie                     23 oktober t/m 27 oktober 2017

Kerstvakantie                       25 december 2017 t/m 5 januari 2018

(NB: week van 19 februari t/m 23 februari hebben de leerlingen vrij; de medewerkers niet!)

Voorjaarsvakantie              26 februari t/m 2 maart 2018

Goede vrijdag 30 maart 2018

2e Paasdag                           2 april 2018

Koningsdag                          27 april 2018

Meivakantie                         30 april t/m 4 mei 2018

(NB: driedaagse studieweek van 7 t/m 9 mei hebben leerlingen vrij; de medewerkers niet!)

Hemelvaart                          donderdag 10 en vrijdag 11 mei mei 2018

2e Pinksterdag                     21 mei 2018

Studie tweedaagse 25 juni en 26 juni 2018

Studiedag team (de leerlingen zijn vrij) 20 juli 2018

Zomervakantie                    23 juli t/m 31 augustus 2018

Frankendael Nieuwtjes
18 september 2017

Herfstvakantie, 23 oktober 2017 t/m 27 oktober 2017 Kerstvakantie, 25 december 2017 t/m 5 januari 2018 Voorjaarsvakantie, 26 februari 2018 t/m 2 maart 2018 Pasen, 30 maart 2018 t/m 2…..

Contact informatie