De inspraakmogelijkheden

De Medezeggenschapsraad (MR): Inspraakmogelijkheden

De Medezeggenschapsraad (MR) is een instelling die bij wet geregeld is. Het bestuur van de school is verplicht bij belangrijke zaken advies in te winnen bij de MR. In bepaalde gevallen moet de MR zelfs instemmen met een voorstel. De medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen:

• Vertegenwoordigers van de ouders
• Vertegenwoordigers namens de leerkrachten

Daarnaast kan de schoolleider zo nu en dan deelnemen aan het overleg als adviseur of op uitnodiging. De leden van de raad worden gekozen door hun geleding. Als er een vacature in de oudergeleding ontstaat, wordt dat tijdig door de MR aan de ouders gemeld. De MR vergadert een keer of zeven per jaar. Via mededelingen in de nieuwsbrief en op de website van de school wordt u als ouders van de belangrijkste informatie op de hoogte gehouden Uiteraard kunt u bij vragen en/of opmerkingen altijd contact opnemen met leden van de MR.

Lees meer knop


Ouderraad (OR): meedenken, meepraten en meehelpen

Naast de MR is er ook een ouderraad (OR), deze bestaat geheel uit ouders. De leden van de ouderraad denken, praten en helpen mee bij allerlei activiteiten binnen de school. Het zijn vooral de dagelijkse dingen waar over gepraat wordt zoals:

• Schoolreisjes
• Feesten en vieringen
• Projecten
• Kleine problemen
• Grote ideeën

De ouderraad beheert de ouderbijdragen en organiseert diverse activiteiten. Ook adviseert de ouderraad de medezeggenschapsraad. De vergaderingen worden op school gehouden en zijn openbaar, dus iedere ouder is van harte welkom. Geïnteresseerde ouders kunnen zich bij de leden van de ouderraad (zie informatiegedeelte van de schoolkalender) of de directie aanmelden.

Lees meer knop


Ga terug...
Belangrijk nieuws

Vakantieplanning basisschool Frankendael 2017 – 2018:

Hieronder vindt u de vakantieplanning voor het schooljaar 2017 – 2018:

Vakantieplanning 2017 – 2018

Zomervakantie                    24 juli t/m 3 september 2017

Herfstvakantie                     23 oktober t/m 27 oktober 2017

Kerstvakantie                       25 december 2017 t/m 5 januari 2018

(NB: week van 19 februari t/m 23 februari hebben de leerlingen vrij; de medewerkers niet!)

Voorjaarsvakantie              26 februari t/m 2 maart 2018

Goede vrijdag 30 maart 2018

2e Paasdag                           2 april 2018

Koningsdag                          27 april 2018

Meivakantie                         30 april t/m 4 mei 2018

(NB: driedaagse studieweek van 7 t/m 9 mei hebben leerlingen vrij; de medewerkers niet!)

Hemelvaart                          donderdag 10 en vrijdag 11 mei mei 2018

2e Pinksterdag                     21 mei 2018

Studie tweedaagse 25 juni en 26 juni 2018

Studiedag team (de leerlingen zijn vrij) 20 juli 2018

Zomervakantie                    23 juli t/m 31 augustus 2018

Frankendael Nieuwtjes
18 september 2017

Herfstvakantie, 23 oktober 2017 t/m 27 oktober 2017 Kerstvakantie, 25 december 2017 t/m 5 januari 2018 Voorjaarsvakantie, 26 februari 2018 t/m 2 maart 2018 Pasen, 30 maart 2018 t/m 2…..

Contact informatie