Gedragsprotocol B.S.A.

Gedragsprotocol begeleiding buitenschoolse activiteiten

1. De verantwoordelijkheid ter plaatse ligt bij de bouwcoördinator / werkgroepcoördinator van de betrokken bouw. Zij moeten altijd verantwoording afleggen aan de directeur. De eindverantwoordelijkheid ligt namelijk altijd bij de directeur van de school.
2. Is de bouwcoördinator / werkgroepcoördinator niet aanwezig, dan is van te voren afgesproken bij welke leerkracht de verantwoordelijkheid ligt. Dit is duidelijk gecommuniceerd naar alle medewerkers (leerkrachten en ouders / vrijwilligers).
3.
 Vermijd onderlinge onenigheid.
4. Vermijd de aanwezigheid van kinderen als er een inhoudelijk of organisatorisch probleem wordt besproken.
5. De omgangsregels met kinderen zijn de zelfde als welke gangbaar zijn op school.
6. Betreden van een (afgesloten) leerlingenkamer alleen na herhaald kloppen.
7. Probeer te voorkomen dat je alleen met kinderen in een afgesloten ruimte bent.
8. Het laten douchen/wassen/(toiletbezoek van kleuters)van meisjes gebeurt in aanwezigheid van vrouwelijke leiding.(indien mogelijk)
9. Het laten douchen/wassen/(toiletbezoek van kleuters) van jongens gebeurt in aanwezigheid van mannelijke leiding.(indien mogelijk)
10. Tijdens de avonduren en ’s nachts, wanneer de kinderen in bed liggen, zijn altijd een vrouwelijke en een mannelijke leidinggevende in het slaap gebouw aanwezig.
11. Het wekken van meisjes gebeurt door vrouwelijke leidinggevenden
12. Het wekken van jongens gebeurt door mannelijke leidinggevenden.
13. In geval van calamiteiten gaat de veiligheid voor bovenstaande gedragsregels.
14. In ruimtes waar kinderen aanwezig zijn, mag niet worden gerookt.
15. Het is niet toegestaan verdovende middelen te gebruiken.
16. Het is niet toegestaan, voor het einde van het avondprogramma, in aanwezigheid van kinderen alcoholische dranken te nuttigen.
17. Indien er laat op de avond, wanneer het programma ten einde is en de kinderen gedoucht / gewassen zijn en hun pyjama’s aanhebben, alcoholische dranken worden genuttigd, moet iedereen instaat blijven handelend op te treden. Tevens dienen twee leidinggevenden (in het bezit van een rijbewijs), waarvan één vrouwelijke en één mannelijke zich geheel te onthouden van gebruik van alcohol. (Dit kan vanzelfsprekend onderling worden geregeld)
18. Er dient onder de begeleiders altijd een opgeleide BHV-er aanwezig te zijn.
19. Wanneer een leerkracht onverhoeds (niet volgens planning en/of afspraak) een schoolkamp moet verlaten, dient er op korte termijn vanuit de school een vervanger geregeld te worden.


Ga terug...
Belangrijk nieuws

Vakantieplanning basisschool Frankendael 2017 – 2018:

Hieronder vindt u de vakantieplanning voor het schooljaar 2017 – 2018:

Vakantieplanning 2017 – 2018

Zomervakantie                    24 juli t/m 3 september 2017

Herfstvakantie                     23 oktober t/m 27 oktober 2017

Kerstvakantie                       25 december 2017 t/m 5 januari 2018

(NB: week van 19 februari t/m 23 februari hebben de leerlingen vrij; de medewerkers niet!)

Voorjaarsvakantie              26 februari t/m 2 maart 2018

Goede vrijdag 30 maart 2018

2e Paasdag                           2 april 2018

Koningsdag                          27 april 2018

Meivakantie                         30 april t/m 4 mei 2018

(NB: driedaagse studieweek van 7 t/m 9 mei hebben leerlingen vrij; de medewerkers niet!)

Hemelvaart                          donderdag 10 en vrijdag 11 mei mei 2018

2e Pinksterdag                     21 mei 2018

Studie tweedaagse 25 juni en 26 juni 2018

Studiedag team (de leerlingen zijn vrij) 20 juli 2018

Zomervakantie                    23 juli t/m 31 augustus 2018

Frankendael Nieuwtjes
18 september 2017

Herfstvakantie, 23 oktober 2017 t/m 27 oktober 2017 Kerstvakantie, 25 december 2017 t/m 5 januari 2018 Voorjaarsvakantie, 26 februari 2018 t/m 2 maart 2018 Pasen, 30 maart 2018 t/m 2…..

Contact informatie