Protocollen & regels

Sponsoring

De school voert een voorzichtig beleid t.a.v. sponsoring. Bij speciale projecten, zoals de aanschaf van extra buitenspelmateriaal, excursies, projecten in het kader van wereldoriëntatie of de aanschaf van extra computers, kan de school op zoek gaan naar sponsors.

Lees meer knop


 

Verzekering / aansprakelijkheid

Ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering
De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen; personeel; vrijwilligers) verzekerd.

Lees meer knop


 

Protocol voor nieuwe media

Disrespectvol en ongewenst materiaal
Sinds de school televisie, video en internetfaciliteiten heeft, kunnen er beelden en programma’s de school binnenkomen, die wij ongeschikt achten voor de leerlingen. Te denken valt aan bepaalde uitingen van geweld, seks en racisme. Met name door de gemakkelijke toegang tot internet, is het risico van het binnenhalen van disrespectvol en ongewenst materiaal groot.

Lees meer knop


 

Gedragsprotocol begeleiding buitenschoolse activiteiten

Lees meer knop


 

Veiligheidsprotocol ‘Zo zijn onze manieren’

Algemeen* Een omgangs- en gedragsprotocol werkt alleen als het afgesproken gedrag en de regels worden voorgeleefd door het team en overtredingen worden gesignaleerd, direct besproken en indien nodig gesanctioneerd.

Lees meer knop


 

Schoolregels

Ook voor leerlingen van Basisschool Frankendael gelden regels…

Lees meer knop


Ga terug...
Belangrijk nieuws

Vakantieplanning basisschool Frankendael 2017 – 2018:

Hieronder vindt u de vakantieplanning voor het schooljaar 2017 – 2018:

Vakantieplanning 2017 – 2018

Zomervakantie                    24 juli t/m 3 september 2017

Herfstvakantie                     23 oktober t/m 27 oktober 2017

Kerstvakantie                       25 december 2017 t/m 5 januari 2018

(NB: week van 19 februari t/m 23 februari hebben de leerlingen vrij; de medewerkers niet!)

Voorjaarsvakantie              26 februari t/m 2 maart 2018

Goede vrijdag 30 maart 2018

2e Paasdag                           2 april 2018

Koningsdag                          27 april 2018

Meivakantie                         30 april t/m 4 mei 2018

(NB: driedaagse studieweek van 7 t/m 9 mei hebben leerlingen vrij; de medewerkers niet!)

Hemelvaart                          donderdag 10 en vrijdag 11 mei mei 2018

2e Pinksterdag                     21 mei 2018

Studie tweedaagse 25 juni en 26 juni 2018

Studiedag team (de leerlingen zijn vrij) 20 juli 2018

Zomervakantie                    23 juli t/m 31 augustus 2018

Frankendael Nieuwtjes
18 september 2017

Herfstvakantie, 23 oktober 2017 t/m 27 oktober 2017 Kerstvakantie, 25 december 2017 t/m 5 januari 2018 Voorjaarsvakantie, 26 februari 2018 t/m 2 maart 2018 Pasen, 30 maart 2018 t/m 2…..

Contact informatie