Onze visie

Waar Basisschool Frankendael voor staat…

Sinds jaar en dag heeft Basisschool Frankendael een Protestants Christelijke grondslag. Gedurende de periode dat onze school bestaat heeft de Watergraafsmeer op cultureel en religieus vlak een complete verandering ondergaan. Daar hebben wij als school een aantal jaren geleden al op ingespeeld door het volgende uitgangspunt te formuleren; 

“Wij zijn een school waar de belevingswereld van kinderen uit de hedendaagse Watergraafsmeer elkaar ontmoeten; multicultureel en multireligieus.”

Dit vraagt inzet van iedereen die deel uitmaakt van de gemeenschap van onze school.
Wij willen bruggen slaan tussen culturen en godsdiensten en we vragen aan iedereen die bij onze school betrokken is om die verantwoordelijkheid te nemen.
met dit uitgangspunt heeft onze Protestants Christelijke grondslag plaats gemaakt voor een Oecumenische.

Basisschool Frankendael is een Oecumenische school met een schoolpopulatie die de culturele diversiteit van de hedendaagse Amsterdamse maatschappij, op een evenwichtige manier weerspiegelt.”

Gelukkige mensen
We besteden op school veel aandacht aan een prettige sfeer, maar stellen ook hoge eisen aan de leerlingen. De leerkrachten doen er alles aan om uit uw kinderen “te halen wat er in zit”. Dit lukt, vinden wij, vooral als de kinderen het naar hun zin hebben op school. Uiteindelijk zien wij het als onze belangrijkste taak dat de leerlingen veel leren en gelukkige mensen worden.

Pedagogische opdracht
Naast de onderwijstaak hebben de leerkrachten ook een pedagogische opdracht.
Zij dienen een veilig klimaat te scheppen waarbij de belangrijkste kernwoorden zijn:

betrokkenheid, veiligheid en geborgenheid, duidelijkheid en structuur.

Eerlijkheid, respect en vertrouwen
Wij vinden, dat kinderen zich prettig moeten voelen om zich goed te kunnen ontwikkelen. In de omgang met de kinderen gaan de leerkrachten uit van de christelijke waarden en normen. Wij willen de kinderen eerlijkheid, respect en vertrouwen bijbrengen, ze helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandige en weerbare mensen.

We menen dat kinderen die betrokken zijn bij het leerproces en met plezier naar school gaan, tot betere resultaten komen. We proberen zoveel mogelijk die betrokkenheid en dat plezier te stimuleren.

Goede sfeer en duidelijke regels

Onze school besteedt daarom veel aandacht aan het pedagogische klimaat. Het is belangrijk dat kinderen zich op school op hun gemak en vooral veilig voelen. Dit zal uiteindelijk ook leiden tot betere leerresultaten. Een prettig werkklimaat en een goede sfeer ontstaan door duidelijke regels en afspraken te hanteren en vooral door op een respectvolle manier met elkaar om te gaan.

Een actieve school waar veel gebeurt
Daarnaast organiseren we tal van activiteiten waarop de kinderen zich kunnen verheugen. De Frankendael is een actieve school waar veel gebeurt. Er is een zeer actieve Ouderraad en MR die samen met het schoolteam regelmatig excursies, uitstapjes en festiviteiten organiseren (zie hiervoor onze Activiteiten Schoolkalender) en constructief meedenken voor wat betreft het te volgen schoolbeleid.


Ga terug...
Belangrijk nieuws

Vakantieplanning basisschool Frankendael 2017 – 2018:

Hieronder vindt u de vakantieplanning voor het schooljaar 2017 – 2018:

Vakantieplanning 2017 – 2018

Zomervakantie                    24 juli t/m 3 september 2017

Herfstvakantie                     23 oktober t/m 27 oktober 2017

Kerstvakantie                       25 december 2017 t/m 5 januari 2018

(NB: week van 19 februari t/m 23 februari hebben de leerlingen vrij; de medewerkers niet!)

Voorjaarsvakantie              26 februari t/m 2 maart 2018

Goede vrijdag 30 maart 2018

2e Paasdag                           2 april 2018

Koningsdag                          27 april 2018

Meivakantie                         30 april t/m 4 mei 2018

(NB: driedaagse studieweek van 7 t/m 9 mei hebben leerlingen vrij; de medewerkers niet!)

Hemelvaart                          donderdag 10 en vrijdag 11 mei mei 2018

2e Pinksterdag                     21 mei 2018

Studie tweedaagse 25 juni en 26 juni 2018

Studiedag team (de leerlingen zijn vrij) 20 juli 2018

Zomervakantie                    23 juli t/m 31 augustus 2018

Frankendael Nieuwtjes
18 september 2017

Herfstvakantie, 23 oktober 2017 t/m 27 oktober 2017 Kerstvakantie, 25 december 2017 t/m 5 januari 2018 Voorjaarsvakantie, 26 februari 2018 t/m 2 maart 2018 Pasen, 30 maart 2018 t/m 2…..

Contact informatie