Naschoolse activiteiten

Relatie school en omgeving

Samenwerking met  instanties
Niet alleen de samenwerking tussen ouders en leerkrachten is van belang, ook de samenwerking met andere instanties in de omgeving van de school kan een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kinderen. Daarom zijn er contacten met de bibliotheek, buurthuizen (Dynamo), bejaardentehuizen en soms andere basisscholen, scholen voor Speciaal Basisonderwijs en Voortgezet onderwijs in onze buurt.

Naschoolse activiteiten: Verlengde Schooldag
Met ingang van het schooljaar 2009 – 2010 gaat basisschool Frankendael zogenoemde V.S.D. – Activiteiten (verlengde schooldag) aanbieden. Sommige activiteiten zullen in samenwerking met Dynamo worden aangeboden. Andere activiteiten zullen wij met andere aanbieders gaan organiseren. Onderdelen als typevaardigheidcursus, Engels, muziekinstrumenten leren spelen zullen weer aangeboden gaan worden. Een aantal activiteiten zullen gekoppeld zijn aan projecten die onderschooltijd en na schooltijd zullen plaats vinden. Wij proberen d.m.v. subsidiegelden de kosten voor de verschillende activiteiten zo laag mogelijk te houden. De naschoolse activiteiten die gekoppeld zijn aan projecten die ook onder schooltijd worden aangeboden zijn altijd gratis voor alle leerlingen.

Buitenschoolse activiteiten voor kinderen
Naast het reguliere programma vinden er ook activiteiten plaats buiten de eigen klas. Jaarlijks organiseren wij een sportdag voor de hele school (inclusief de peuters), waarbij het plezier bovenaan staat. Tientallen ouders werken daaraan mee.

Schoolreisjes
De groepen 1 t/m 6 gaan jaarlijks op schoolreis. Zo zijn we naar Sprookjeswonderland, het Archeon, Linnaeushof, de natuurschool in Schoorl en Duinrell geweest. De kinderen van groep 6 gaan naar de schooltuinen. Ze zaaien en oogsten hun eigen producten. Bij deze lessen komen veel natuur-educatieve aspecten aan de orde. De groepen 7 en 8 gaan op kamp. Groep 7 gaat drie dagen naar Penningsveer en groep 8 gaat 5 dagen genieten in Eerbeek op de Veluwe.

De schoolreizen worden bekostigd vanuit de ouderbijdrage. Voor de kampen wordt een extra bijdrage gevraagd aan de ouders.

Avond 4 daagse
De avondvierdaagse lopen we, georganiseerd door ouders, in twee verschillende groepen. De jongste kinderen (vanaf 5 jaar) lopen de 5 kilometer, de oudere kinderen lopen de 10 kilometer.

Verkeersexamen
In groep 7 krijgen de leerlingen een theoretisch verkeersexamen. En in groep 8 doen de kinderen mee aan het praktische verkeersexamen.

Kunstschooldag
De kinderen van Groep 8 doen mee aan de jaarlijks terugkerende Kunstschooldag.


Ga terug...
Belangrijk nieuws

Vakantieplanning basisschool Frankendael 2017 – 2018:

Hieronder vindt u de vakantieplanning voor het schooljaar 2017 – 2018:

Vakantieplanning 2017 – 2018

Zomervakantie                    24 juli t/m 3 september 2017

Herfstvakantie                     23 oktober t/m 27 oktober 2017

Kerstvakantie                       25 december 2017 t/m 5 januari 2018

(NB: week van 19 februari t/m 23 februari hebben de leerlingen vrij; de medewerkers niet!)

Voorjaarsvakantie              26 februari t/m 2 maart 2018

Goede vrijdag 30 maart 2018

2e Paasdag                           2 april 2018

Koningsdag                          27 april 2018

Meivakantie                         30 april t/m 4 mei 2018

(NB: driedaagse studieweek van 7 t/m 9 mei hebben leerlingen vrij; de medewerkers niet!)

Hemelvaart                          donderdag 10 en vrijdag 11 mei mei 2018

2e Pinksterdag                     21 mei 2018

Studie tweedaagse 25 juni en 26 juni 2018

Studiedag team (de leerlingen zijn vrij) 20 juli 2018

Zomervakantie                    23 juli t/m 31 augustus 2018

Frankendael Nieuwtjes
18 september 2017

Herfstvakantie, 23 oktober 2017 t/m 27 oktober 2017 Kerstvakantie, 25 december 2017 t/m 5 januari 2018 Voorjaarsvakantie, 26 februari 2018 t/m 2 maart 2018 Pasen, 30 maart 2018 t/m 2…..

Contact informatie