Extra zorg/begeleiding

Weer Samen Naar School

Samenwerkende basisscholen
Sommige kinderen hebben ex­tra zorg of begeleiding nodig op de basisschool. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen op de basisschool kunnen blijven, werken basisscholen samen in samenwerkingsverbanden ‘Weer samen naar school’ (WSNS). De bedoeling van WSNS is minder kinderen te verwijzen naar een school voor speciaal Onderwijs. Aan elk samenwerkingsver­band WSNS neemt minimaal één school voor speciaal basisonderwijs deel.

Basisschool Frankendael maakt deel uit van het samenwerkingsverband Oost.

Leerling gebonden financiering / rugzakleerlingen
De ‘Rugzak’ heet officieel ‘leerlinggebonden financiering’ (lgf). Dit maakt het mogelijk dat ouders van een kind met een beperking kunnen kiezen tussen:

• Een reguliere basisschool met leerlinggebonden financiering
• Een school voor speciaal onderwijs

Voorwaarde hiervoor is wel dat het kind een indicatie heeft. Een indicatie voor de leerlinggebonden financiering moet door de ouders worden aangevraagd bij een Commissie voor indicatiestelling (CvI) van het Regionaal expertise centrum (REC).

Overgang naar het voortgezet onderwijs
De overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs (VO) is in Amsterdam geregeld in gezamenlijke afspraken tus­sen de scholen, schoolbestu­ren en de gemeente; de Kernprocedure.
In groep 7 nemen we de Entreetoets van het Cito af. De uitslag van deze toets wordt mede gebruikt om het basisschooladvies voor het voortgezet onderwijs te kunnen geven. Naast de uitslag van de entreetoets gebruiken we daarvoor ook de gegevens van het leerlingvolgsysteem, de sociaal emotionele ontwikkeling, gedrag en werkhouding van de leerling.

Informatieavond over voortgezet onderwijs
De ouders van de leerlingen van groep 8 nodigen we in november uit voor een speciale ouderavond. Daarin verstrek­ken we algemene informatie over het voortgezet onderwijs.

De leerlingen van groep 8 doen mee met de Cito eindtoets. Kinderen met leerachterstanden worden opgegeven voor het ca­paciteiten onderzoek.

Op Basisschool Frankendael doen alle leerlingen mee met de Cito eindtoets.


Ga terug...
Belangrijk nieuws

Vakantieplanning basisschool Frankendael 2017 – 2018:

Hieronder vindt u de vakantieplanning voor het schooljaar 2017 – 2018:

Vakantieplanning 2017 – 2018

Zomervakantie                    24 juli t/m 3 september 2017

Herfstvakantie                     23 oktober t/m 27 oktober 2017

Kerstvakantie                       25 december 2017 t/m 5 januari 2018

(NB: week van 19 februari t/m 23 februari hebben de leerlingen vrij; de medewerkers niet!)

Voorjaarsvakantie              26 februari t/m 2 maart 2018

Goede vrijdag 30 maart 2018

2e Paasdag                           2 april 2018

Koningsdag                          27 april 2018

Meivakantie                         30 april t/m 4 mei 2018

(NB: driedaagse studieweek van 7 t/m 9 mei hebben leerlingen vrij; de medewerkers niet!)

Hemelvaart                          donderdag 10 en vrijdag 11 mei mei 2018

2e Pinksterdag                     21 mei 2018

Studie tweedaagse 25 juni en 26 juni 2018

Studiedag team (de leerlingen zijn vrij) 20 juli 2018

Zomervakantie                    23 juli t/m 31 augustus 2018

Frankendael Nieuwtjes
18 september 2017

Herfstvakantie, 23 oktober 2017 t/m 27 oktober 2017 Kerstvakantie, 25 december 2017 t/m 5 januari 2018 Voorjaarsvakantie, 26 februari 2018 t/m 2 maart 2018 Pasen, 30 maart 2018 t/m 2…..

Contact informatie