Leerlingenzorg

De opvang van nieuwe leerlingen in de school

Maandelijkse rondleidingen voor ouders
Ouders die belangstelling hebben voor onze school kunnen zich inschrijven voor de maandelijkse rondleidingen (Zie activiteitenkalender) die onze school organiseert. Tijdens deze rondleidingen zullen wij u informeren over de school, uw vragen beantwoorden en de school laten zien.

Aanmelden van uw kind
Indien u daarna besluit uw kind op onze school in te schrijven, wordt een aanmeldingsformulier ingevuld. Dan weet u dat uw kind een plaats krijgt bij ons op school. Wij gaan er als school dan ook vanuit dat u de keuze voor onze school bewust heeft gemaakt en niet uw kind ook nog op andere scholen heeft ingeschreven. In verband met de planning voor een volgend cursusjaar is het wenselijk uw kind circa acht maanden voordat het naar school gaat definitief aan te melden. In de afgelopen jaren hebben we alle aangemelde kinderen kunnen plaatsen en hebben we geen wachtlijsten aangelegd.


Ga terug...
Belangrijk nieuws

Vakantieplanning basisschool Frankendael 2017 – 2018:

Hieronder vindt u de vakantieplanning voor het schooljaar 2017 – 2018:

Vakantieplanning 2017 – 2018

Zomervakantie                    24 juli t/m 3 september 2017

Herfstvakantie                     23 oktober t/m 27 oktober 2017

Kerstvakantie                       25 december 2017 t/m 5 januari 2018

(NB: week van 19 februari t/m 23 februari hebben de leerlingen vrij; de medewerkers niet!)

Voorjaarsvakantie              26 februari t/m 2 maart 2018

Goede vrijdag 30 maart 2018

2e Paasdag                           2 april 2018

Koningsdag                          27 april 2018

Meivakantie                         30 april t/m 4 mei 2018

(NB: driedaagse studieweek van 7 t/m 9 mei hebben leerlingen vrij; de medewerkers niet!)

Hemelvaart                          donderdag 10 en vrijdag 11 mei mei 2018

2e Pinksterdag                     21 mei 2018

Studie tweedaagse 25 juni en 26 juni 2018

Studiedag team (de leerlingen zijn vrij) 20 juli 2018

Zomervakantie                    23 juli t/m 31 augustus 2018

Frankendael Nieuwtjes
18 september 2017

Herfstvakantie, 23 oktober 2017 t/m 27 oktober 2017 Kerstvakantie, 25 december 2017 t/m 5 januari 2018 Voorjaarsvakantie, 26 februari 2018 t/m 2 maart 2018 Pasen, 30 maart 2018 t/m 2…..

Contact informatie