Informatieochtenden voor nieuwe ouders

Informatieochtenden schooljaar 2017 – 2018

Ook in het schooljaar 2017 – 2018 vinden er weer regelmatig informatie ochtenden plaats voor belangstellende ouders, die op zoek zijn naar een school voor hun kind.

De informatieochtenden beginnen om 09:00 uur (inloop vanaf 08:45 uur).

Naast een algemene presentatie geven wij u de gelegenheid om ook een kijkje in de school/lokalen te nemen. Leerlingen uit één van de bovenbouwgroepen zijn daarbij gastvrouw -heer,

De Frankendael heeft 2 locaties;

Locatie Hogeweg 61, (HW)
Locatie Von Liebigweg 68, (VLW)

Op onderstaande dagen vinden de informatieochtenden plaats:

Data

Datum Hogeweg Von Liebigweg
Dinsdag 19 september 2017   x
Vrijdag 22 september 2107 x  
Dinsdag 17 oktober 2017 x  
Vrijdag 20 oktober 2107   x
Dinsdag 14 november 2017   x
Vrijdag 17 november 2107 x  
Dinsdag 12 december 2017 x  
Vrijdag 15 december 2107   x
Dinsdag 16 januari 2018   x
Vrijdag 19 januari 2108 x  
Dinsdag 13 februari 2018 x  
Vrijdag 16 februari 2108   x
Dinsdag 13 maart 2018   x
Vrijdag 16 maart 2108 x  
Dinsdag 10 april 2018 x  
Vrijdag 13 april 2108   x
Dinsdag 15 mei 2018   x
Vrijdag 18 mei 2108 x  
Dinsdag 12 juni 2018 x  
Vrijdag 15 juni 2108   x
Dinsdag 10 juli 2018   x
Vrijdag 13 juli 2018 x  

Aanmelden:

Wij vinden het prettig om te weten wie er bij ons langs komen. Daarom vragen we u, om zich van te voren op te geven voor één van de rondleidingen door even te bellen met de administratie van de school 020 4638100 of stuur een e-mailbericht naar mailto:administratie.frankendael@amosonderwijs.nl
Geeft u in de mail dan duidelijk aan; uw naam, adres, naam en geboortedatum van uw kind, telefoonnummer, datum van de bezoek en de locatie die u wilt bezoeken.                    U ontvangt dan een bevestigingsmail.

U bent van harte welkom op één van de informatie ochtenden van Basisschool Frankendael.

Team Basisschool Frankendael


Ga terug...
Belangrijk nieuws

Vakantieplanning basisschool Frankendael 2017 – 2018:

Hieronder vindt u de vakantieplanning voor het schooljaar 2017 – 2018:

Vakantieplanning 2017 – 2018

Zomervakantie                    24 juli t/m 3 september 2017

Herfstvakantie                     23 oktober t/m 27 oktober 2017

Kerstvakantie                       25 december 2017 t/m 5 januari 2018

(NB: week van 19 februari t/m 23 februari hebben de leerlingen vrij; de medewerkers niet!)

Voorjaarsvakantie              26 februari t/m 2 maart 2018

Goede vrijdag 30 maart 2018

2e Paasdag                           2 april 2018

Koningsdag                          27 april 2018

Meivakantie                         30 april t/m 4 mei 2018

(NB: driedaagse studieweek van 7 t/m 9 mei hebben leerlingen vrij; de medewerkers niet!)

Hemelvaart                          donderdag 10 en vrijdag 11 mei mei 2018

2e Pinksterdag                     21 mei 2018

Studie tweedaagse 25 juni en 26 juni 2018

Studiedag team (de leerlingen zijn vrij) 20 juli 2018

Zomervakantie                    23 juli t/m 31 augustus 2018

Frankendael Nieuwtjes
18 september 2017

Herfstvakantie, 23 oktober 2017 t/m 27 oktober 2017 Kerstvakantie, 25 december 2017 t/m 5 januari 2018 Voorjaarsvakantie, 26 februari 2018 t/m 2 maart 2018 Pasen, 30 maart 2018 t/m 2…..

Contact informatie