Algemene informatie

Teamleden

Voor de namen van de teamleden en de groepsindeling van dit jaar verwijzen we naar de informatie – activiteiten schoolkalender.


 

Bestuur AMOS

AMOS
Postbus 9646
1006 GC Amsterdam

Gebouw Aeckerstijn
Baden Powellweg 305j
1069 LH Amsterdam

Tel: 020 – 4106810
Fax: 020 – 6104275
Website: www.amosonderwijs.nl


 

Ouderraad / MR

Voor de namen van de vertegenwoordigers van de OR en MR verwijzen we naar de informatie – activiteiten schoolkalender van dit jaar.
(IBAN) rekeningnummer NL92 INGB 0008 4897 44 ten name van de Ouderraad Basisschool


 

Externe personen

Vertrouwensinspecteur en klachtencommissie

Het adres van de landelijke Klachten commissie is:

GCBO Postbus 82324

2508 EH Den Haag

Telefoon 070- 386 1697

Fax 070- 302 0836

E-mail info@kringenrechtspraak.org

Website www.gcbo.nl

Het telefoonnummer van de vertrouwensinspecteur

is: 0900 – 1113111

 

• Inspectie van het Onderwijs kantoor Haarlem
Postbus 431
2100 AK Heemstede
E-mail: info@owinsp.nl 
Website: www.onderwijsinspectie.nl

• Vragen over onderwijs: 0800 – 8051 (gratis)


Ouder-kind Adviseur basisschool Frankendael

Uliane Bartelink

ubartelink@hetabc.nl

0631631581

School(tand)arts

 Team schoolgezondheidszorg GG&GD
Schalk Burgerstraat 17, Amsterdam
Tel: 020 – 5555755 (van 8.30 – 17.00 uur)

• Schooltandarts
Tel: 020 – 6166332 (tijdens kantooruren)
Tel: 020 – 6641406 (bij pijnklachten buiten kantooruren)


Ga terug...
Belangrijk nieuws

Vakantieplanning basisschool Frankendael 2017 – 2018:

Hieronder vindt u de vakantieplanning voor het schooljaar 2017 – 2018:

Vakantieplanning 2017 – 2018

Zomervakantie                    24 juli t/m 3 september 2017

Herfstvakantie                     23 oktober t/m 27 oktober 2017

Kerstvakantie                       25 december 2017 t/m 5 januari 2018

(NB: week van 19 februari t/m 23 februari hebben de leerlingen vrij; de medewerkers niet!)

Voorjaarsvakantie              26 februari t/m 2 maart 2018

Goede vrijdag 30 maart 2018

2e Paasdag                           2 april 2018

Koningsdag                          27 april 2018

Meivakantie                         30 april t/m 4 mei 2018

(NB: driedaagse studieweek van 7 t/m 9 mei hebben leerlingen vrij; de medewerkers niet!)

Hemelvaart                          donderdag 10 en vrijdag 11 mei mei 2018

2e Pinksterdag                     21 mei 2018

Studie tweedaagse 25 juni en 26 juni 2018

Studiedag team (de leerlingen zijn vrij) 20 juli 2018

Zomervakantie                    23 juli t/m 31 augustus 2018

Frankendael Nieuwtjes
18 september 2017

Herfstvakantie, 23 oktober 2017 t/m 27 oktober 2017 Kerstvakantie, 25 december 2017 t/m 5 januari 2018 Voorjaarsvakantie, 26 februari 2018 t/m 2 maart 2018 Pasen, 30 maart 2018 t/m 2…..

Contact informatie