Verlengde schooldag

Mededelingen

Na de voorjaarsvakantie gaat de tweede periode van de Verlengde Schooldag weer van start!

Het gidsje met het aanbod krijgen de kinderen ook weer allemaal mee naar huis. Maar de gids is vanaf vandaag ook al online te vinden op onze website.

Bekijk het aanbod snel en vul het aanmeldformulier in. Het formulier kan op school ingeleverd worden bij de administratie of de leerkracht.

Extra aanmeldformulieren kunt u downloaden op onze site en zijn te
verkrijgen bij de administratie van de school.

U kunt het aanmeldformulier ook mailen naar: admin@frankendaelschool.nl.

Wij hopen wederom op veel, heel veel, aanmeldingen!!

Veel leesplezier, allemaal…


Kookclub en Judo

 


VSD-2016-IIBekijk via deze link (pdf) het artikel over de Verlengde Schooldag.

 

 

 

 

 

 

 

Aanmeldformulier Verlengde Schooldag
vsd2016-2-aanmeldenDownload via deze link (pdf) het aanmeldformulier voor de Verlengde Schooldag.


Ga terug...
Belangrijk nieuws

Vakantieplanning basisschool Frankendael 2017 – 2018:

Hieronder vindt u de vakantieplanning voor het schooljaar 2017 – 2018:

Vakantieplanning 2017 – 2018

Zomervakantie                    24 juli t/m 3 september 2017

Herfstvakantie                     23 oktober t/m 27 oktober 2017

Kerstvakantie                       25 december 2017 t/m 5 januari 2018

(NB: week van 19 februari t/m 23 februari hebben de leerlingen vrij; de medewerkers niet!)

Voorjaarsvakantie              26 februari t/m 2 maart 2018

Goede vrijdag 30 maart 2018

2e Paasdag                           2 april 2018

Koningsdag                          27 april 2018

Meivakantie                         30 april t/m 4 mei 2018

(NB: driedaagse studieweek van 7 t/m 9 mei hebben leerlingen vrij; de medewerkers niet!)

Hemelvaart                          donderdag 10 en vrijdag 11 mei mei 2018

2e Pinksterdag                     21 mei 2018

Studie tweedaagse 25 juni en 26 juni 2018

Studiedag team (de leerlingen zijn vrij) 20 juli 2018

Zomervakantie                    23 juli t/m 31 augustus 2018

Frankendael Nieuwtjes
18 september 2017

Herfstvakantie, 23 oktober 2017 t/m 27 oktober 2017 Kerstvakantie, 25 december 2017 t/m 5 januari 2018 Voorjaarsvakantie, 26 februari 2018 t/m 2 maart 2018 Pasen, 30 maart 2018 t/m 2…..

Contact informatie